[colabot5]

Amerikaanse Orde van Advocaten (ABA) oplossing een beroep doen op de rechters van het Hooggerechtshof om een ​​code van emulatie van gerechtelijke gedragscode aan te nemen andere oproepen voor de goedkeuring van ethische regels voor leden van het hooggerechtshof. Als andere suggestiesDe ABA stelt voor dat het Hof een volledige en alomvattende code goedkeurt die “vergelijkbaar” is met de gedragscode voor alle andere federale rechters.

Het hebben van een complete set ethische regels die het gedrag van een rechter beheersen, tegelijkertijd geschreven en ondergebracht in één document, is zeker de beste benadering. Maar deze aanpak sloeg gewoon niet aan in de rechtbank. Dat komt deels doordat er kleverige, controversiële vragen blijven over welke regels voor rechters van lagere rechtbanken geschikt zijn voor leden van het Hooggerechtshof.

Moet de code van het Hooggerechtshof rechters toestaan ​​onderscheidingen in ontvangst te nemen en te spreken met juridische, liefdadigheids-, maatschappelijke en educatieve groeperingen wanneer het evenement een fondsenwervende component heeft? Gedragscode voor Amerikaanse rechters verbiedt rechters van het accepteren van prijzen of het spreken op fondsenwervers, ook al overtreden federale rechters routinematig het verbod zonder consequenties.

Welke eventuele beperkingen moet de code opleggen aan de verkoop van boeken? De gedragscodes voor andere federale en staatsrechters bevatten kort, vaag, dubbelzinnig en in wezen nutteloos bepalingen op boekcontracten. Maar dat is oké, want het kan niemand iets schelen wanneer die juryleden de boeken schrijven. De publieke belangstelling groeit echter wanneer de rechterlijke macht het miljoenenbedrag afsnijdt contract boeken. Het aannemen van een alomvattende gedragscode betekent omgaan met veel complexe vraagstukken. Het bleek moeilijk om alle negen rechters het eens te krijgen over een volledige code.

Rechters zijn misschien meer bereid om een ​​stapsgewijze benadering te volgen bij het aannemen van een ethische code. Herzien, indien nodig aanpassen en vervolgens één canon tegelijk aannemen, zou voor de rechters acceptabeler kunnen zijn. Dit is met name het geval omdat een van de canons die de rechters van de federale lagere rechtbanken regeren, zo algemeen wordt aanvaard dat deze zonder wijziging op rechters kan worden toegepast.

Cannon 5 is beknopt en specifiek – er is geen politieke activiteit van de rechters. Volgens Canon 5 mag een rechter niet optreden als leider of een functie bekleden in een politieke organisatie, spreken namens politieke organisaties of kandidaten, in het openbaar kandidaten steunen of tegenwerken, bijdragen aan een politieke organisatie of kandidaat, of evenementen bijwonen die worden gesponsord door een politieke organisatie of kandidaat.

Niemand betwist de toepasselijkheid van de antipolitieke bepalingen van de Canon op rechters van de Hoge Raad. In feite de enige die werd voorgesteld bij het model want de rechters nemen letterlijk de inhoudelijke bepalingen van canon 5 op. Canon 5 is klaar voor goedkeuring door het hooggerechtshof zoals het er nu uitziet.

Canon 5 is niet controversieel omdat de auteurs zorgvuldig schetsen wat de Canon verbiedt. Het Canon-commentaar definieert “politieke organisatie” eng en omvat alleen politieke partijen, groepen die gelieerd zijn aan een partij of kandidaat, en entiteiten die als voornaamste doel hebben om voor of tegen partijen of kandidaten te pleiten bij openbare verkiezingen. Het dekt niet de activiteiten van de rechter met andere groepen die ideologische, filosofische of partijagenda’s promoten.

De betrokkenheid van een rechter bij groepen zoals de progressieve American Constitution Society (ACS) of de conservatieve Federalist Society houdt dus niet de beperkingen van Canon 5 in. buitengerechtelijke educatieve, charitatieve en legale activiteiten vervat in Kanon 4 van het wetboek dat van toepassing is op de andere leden van de federale rechterlijke macht.

Het is niet de vraag of rechters moeten worden uitgesloten van lidmaatschap of andere banden met groepen als de ACS en de Federalist Society. Die vraag blijft een dag nadat er enige vooruitgang is geboekt bij het aannemen van een code voor rechters van het Hooggerechtshof.

Het punt is veeleer dat Canon 5 van het Federaal Gerechtelijk Wetboek zonder wijziging of controverse klaar is voor goedkeuring door het Hof. De beperkingen van de canon zijn smal, maar de aanneming ervan zou van symbolisch belang zijn, aangezien het zou aangeven dat het Hof belang heeft bij het bevorderen van ethische normen en het vertrouwen van het publiek in de rechterlijke macht. En de beperkingen zouden van pas komen in de zeldzame gevallen waarin rechters van het Hooggerechtshof de bepalingen van Canon 5 over antipolitieke activiteiten schenden. Justitie Ruth Bader Ginsburg gaf een dergelijke overtreding toe nadat ze onder brede kritiek kwam te staan aankondigen dat Donald Trump een “nep” is en dat hij zich geen land onder president Trump kan voorstellen. Opperrechter Earl Warren ensceneerde de campagne net iets subtieler Foto op met de Californische gouverneur Pat Brown, wat inhield dat hij Brown steunde boven de Republikeinse gouverneurskandidaat en Warrens oude aartsvijand Richard Nixon.

Het is tijd om de eerste stap te zetten bij het aannemen van de ethische code van het Hooggerechtshof. De niet-controversiële, antipolitieke bepalingen van Canon 5 die van toepassing zijn op alle andere federale rechters, bieden die mogelijkheid.

Raymond J. McKosky is een gepensioneerde rechter in Illinois die adjunct-professor is aan de Universiteit van Illinois aan de Chicago Law School. Zijn boek ‘Judges in Street Clothes: Ethical Action Beyond the Bench’ onderzoekt de ethische beperkingen van de buitengerechtelijke activiteiten van rechters.

Copyright 2023 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, gekopieerd of herverdeeld.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *